منصوره معتمدی

منصوره معتمدی

متولد 1357

تحصیلات: کارشناس طراحی پارچه

شروع فعالیت عکاسی حرفه ای در مطبوعات : 1376

فعالیت در روزنامه های : ایران ، گزارش روز، جوان ، جام جم ، مجله سروش بانوان ، پیام امروز ، روزنامه همشهری ، خبرگزاری سوره و فارس . همکاری با خبرگزاری های خارجی.

شرکت در نمایشگاههای گروهی داخلی و خارجی.

دبیر جشنواره عکس شمیم بهار در سال 1392

عضو هیات داوران مسابقه عکس زن در آیینه تصویر در سال 1389

عضو هیات داوران مسابقه عکس آب در قاب در سال 1390

عضو هیات داوران مسابقه عکاسی تهران ۹۰ در سال 1390

 عضو هیات داوران مسابقه عکس سفره های افطار در سال 1392

عضو هیات داوران مسابقه عکس شهر زنجان 1392

عضو هیات داوران جشنواره عکس بسیج هنرمندان استان خراسان شمالی 1392

عضو هیات داوران جشنواره عکس بسیج هنرمندان استان خراسان رضوی 1392

نمایشگاه انفرادی کودکان خیابانی در سال 1381.

 نمایشگاه انفرادی کودکان گل فروش در خانه هنرمندان ایران در سال 1387.

نمایشگاه 2 نفره با عنوان مسجد سلیمان 100 سال پس از نفت در سال 1387

راهیابی و گذراندن دوره ورک شاپ وورد پرس فتو در ایران در سال 85-86 .

دیپلم افتخار وکسب رتبه سوم در مسابقه عکس زن در دفاع مقدس در سال 1381.

دیپلم افتخار و کسب رتبه سوم در جشنواره دوسالانه میلاد کوثر در سال 1381.

تندیس و لوح سپاس و کسب رتبه اول در جشنواره عکس و فیلم دانشجویان سراسر کشور در سال 1381.

تندیس و دیپلم افتخار و کسب رتبه سوم در جشنواره عکس مهر در سال 1383.

لوح افتخار و کسب رتبه سوم در مسابقه عکس تجلی قرآن در زندگی مردم در سال 1384.

لوح تقدیر و کسب رتبه دوم در جشنواره عکس کودک در سال 1384.

تندیس و لوح تقدیر و کسب رتبه دوم در جشنواره مطبوعات شهری در سال 1385

تندیس و لوح تقدیر و کسب رتبه چهارم در اولین مسابقه عکس مناسب سازی برای جانبازان و معلولان در سال 1386

لوح تقدیر و کسب رتبه دوم عکس خبرگزاری ها در پانزدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها در سال 1387

تندیس یازدهمین دوسالانه عکس معاصر ایران 1387

نفر سوم اولین مسابقه عکس ماه‌ریز با موضوع مرد در سال 1387

لوح تقدیر و برگزیده مسابقه عکس فرش دستبافت در سال 1388

تندیس ، لوح تقدیر وکسب رتبه اول عکس غیر خبری در شانزدهمین جشنواره مطبوعات وخبرگزاری ها در سال 1388

تندیس و کسب رتبه دوم بخش عکس هفتمین جشنواره ره آورد سرزمین نور در سال 1388

‌تندیس ، دیپلم افتخار  و منتخب سومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1389

لوح تقدیر و کسب رتبه سوم عکس خبرگزاری ها در هفدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها در سال 1389

نفر سوم  جشنواره نماز و رسانه در مطبوعات در سال 1389

نشان زرین شمسه محمدی ، دیپلم افتخار و  برگزیده دومین جشنواره عکس حوزه در سال 1390

 کسب رتبه دوم در بخش شهر رضا در سومین جشنواره ملی عکس مشهد در سال 1390

 کسب عنوان عکاس برتر در جشنواره عکس سلامت روان در سال  1390

تندیس ، دیپلم افتخار و کسب مقام اول در دومین جشنواره جهانی هنر مقاوت در سال 1390 

تندیس ، لوح تقدیر و کسب مقام دوم در نخستین جشنواره راه روشن در سال 1390

تقدیر هیات داوران در نخستین جشنواره عکس سفرنامه نویسی ناصرخسرو در سال 1390

تندیس، لوح تقدیر و عکاس برگزیده در نخستین جشنواره بوم برکت در سال 1391

تندیس ، دیپلم افتخار و کسب رتبه چهارم در سومین جشنواره بین المللی عکس نماز و نیایش در سال1391 

تندیس، دیپلم افتخار و کسب مقام اول در جشنواره سراسری عکس رضوی در سال 1392